Greacă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

名前
Όνομα
Numele de botez
名字
Επίθετο
Numele de familie
誕生日
Ημερομηνία γέννησης
Data şi anul naşterii aplicantului
出生地
Τόπος Γέννησης
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
国籍
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Ţara în care aplicantul s-a născut.
配偶者の有無
Οικογενειακή Κατάσταση
Starea civilă a aplicantului
独身
Ελεύθερος/η
Când persoana nu este căsătorită
既婚
Παντρεμένος/η
Când persoana este căsătorită
独身
χήρος/α
Când persoana este văduvă
現住所
Διεύθυνση
Adresa curentă a aplicantului
電話番号
Τηλέφωνο
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
メールアドレス
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
ウェブサイト
Ιστοσελίδα
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
小学校
Δημοτικό Σχολείο
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
中学校
Γυμνάσιο
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
高等学校
Λύκειο
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
大学
Πανεπιστήμιο
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
幼児学校
Νηπιαγωγείο
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
小学校
Νηπιαγωγείο
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
中学校
Δημοτικό Σχολείο
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
シックス・フォーム・カレッジ
Γυμνάσιο
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
大学
Λύκειο
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
・・・・で働いた経験があります。
Εργασιακή εμπειρία για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
・・・・でのインターンシップを行いました。
Πρακτική άσκηση για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Εθελοντική εργασία για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
パソコンを使いこなせます。
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD/ CAMの知識
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
・・・・の免許を保有しています。
Άδεια οδήγησης τύπου...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere