Română | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

名前
Prenume
Numele de botez
名字
Nume
Numele de familie
誕生日
Data naşterii
Data şi anul naşterii aplicantului
出生地
Locul naşterii
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
国籍
Naţionalitate
Ţara în care aplicantul s-a născut.
配偶者の有無
Stare civilă
Starea civilă a aplicantului
独身
Necăsătorit
Când persoana nu este căsătorită
既婚
Căsătorit
Când persoana este căsătorită
独身
Văduv
Când persoana este văduvă
現住所
Adresa
Adresa curentă a aplicantului
電話番号
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
メールアドレス
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
ウェブサイト
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
小学校
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
中学校
Gimnaziu
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
高等学校
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
大学
Colegiu (la noi facultate)
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
幼児学校
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
小学校
Grădiniţa (echivalent)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
中学校
Ciclul primar
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
シックス・フォーム・カレッジ
Gimnaziu
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
大学
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
・・・・で働いた経験があります。
Experiență de lucru la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
・・・・でのインターンシップを行いました。
Internship/practică la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Voluntariat la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
パソコンを使いこなせます。
Cunoștințe PC.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD/ CAMの知識
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
・・・・の免許を保有しています。
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere