Rusă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

名前
Имя
Numele de botez
名字
Фамилия
Numele de familie
誕生日
Дата рождения
Data şi anul naşterii aplicantului
出生地
Место рождения
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
国籍
Гражданство
Ţara în care aplicantul s-a născut.
配偶者の有無
Семейное положение
Starea civilă a aplicantului
独身
холост/незамужем
Când persoana nu este căsătorită
既婚
Женат/замужем
Când persoana este căsătorită
独身
Вдовец/вдова
Când persoana este văduvă
現住所
Адрес
Adresa curentă a aplicantului
電話番号
Телефон
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
メールアドレス
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
ウェブサイト
Сайт
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
小学校
Начальная школа
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
中学校
Средняя школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
高等学校
Старшая школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
大学
университетский колледж
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
幼児学校
Ясли
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
小学校
Детский сад
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
中学校
Начальная школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
シックス・フォーム・カレッジ
Средняя школа
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
大学
Техникум/лицей
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
・・・・で働いた経験があります。
Опыт работы в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
・・・・でのインターンシップを行いました。
Стажировка в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Волонтерская практика в ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Хорошо владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Свободно владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
パソコンを使いこなせます。
Со знанием компьютера
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD/ CAMの知識
Со знанием CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
・・・・の免許を保有しています。
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere