Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Vezetéknév
First Name
Numele de botez
Vezetéknév
Surname
Numele de familie
Születési dátum
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
Születési hely
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Állampolgárság
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Családi állapot
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
Egyedülálló
Single
Când persoana nu este căsătorită
Házas
Married
Când persoana este căsătorită
Özvegy
Widowed
Când persoana este văduvă
Cím
Address
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Honlap
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Általános iskola
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Középiskola
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Középiskola / Gimnázium
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Főiskola
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Óvoda / Bölcsöde
Infant School
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Óvoda
Junior School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Általános iskola
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Középiskola
Sixth-Form College
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Gimnázium / Középiskola
University
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Egyetem
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Munkatapasztalat a ....
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Szakmai gyakorlat a ...
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Önkéntes munka a ...
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Írásban és szóban is jó ....
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Folyékony írásban és szóban is ...
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Alapvető számítógépes ismeretek
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD / CAM ismeretek
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
... típusú jogosítvány
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere