Chineză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primeiro Nome
名字
Numele de botez
Sobrenome
Numele de familie
Data de Nascimento
生日
Data şi anul naşterii aplicantului
Local de Nascimento
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidade
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
婚姻状况
Starea civilă a aplicantului
Solteiro(a)
单身
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
已婚
Când persoana este căsătorită
Viúvo(a)
丧偶
Când persoana este văduvă
Endereço
地址
Adresa curentă a aplicantului
Telefone
电话
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
电子邮箱
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
网址
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Ensino Fundamental
小学
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
初中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Ensino Médio
高中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Faculdade
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Escola Infantil
托儿所
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Ensino Fundamental
幼儿学校
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Ensino Médio
小学
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
中学
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidade
高等中学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiência profissional em/ no /na...
在...的工作经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Estágio em/ no /na...
在...的实习经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabalho voluntário em/ no /na...
在...的志愿者服务工作
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Bom conhecimento da língua ....
良好的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluência em ....
流利的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conhecimento de informática
通晓计算机技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
出色的交流/谈判/表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Conhecimento em CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Carteira de motorista
目前持有...驾驶执照
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere