Coreeană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prenume
이름
Numele de botez
Nume
Numele de familie
Data naşterii
생년월일
Data şi anul naşterii aplicantului
Locul naşterii
출생지
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Naţionalitate
국적
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stare civilă
결혼 여부
Starea civilă a aplicantului
Necăsătorit
미혼
Când persoana nu este căsătorită
Căsătorit
기혼
Când persoana este căsătorită
Văduv
미망인
Când persoana este văduvă
Adresa
주소
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
전화
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
이메일 (E mail)
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
웹 사이트
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
초등학교
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gimnaziu
중학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
고등학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Colegiu (la noi facultate)
대학교
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
유아 학교
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Grădiniţa (echivalent)
초등학교
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Ciclul primar
중등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gimnaziu
식스-폼 컬리지
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
대학교
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitate
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiență de lucru la...
...에서의 업무 경력
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Internship/practică la...
...에서 인턴쉽
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Voluntariat la...
..에서의 봉사활동
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Cunoștințe PC.
컴퓨터 사용 능력이 있는
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
현재 ... 면허증 소지자
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere