Japoneză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prenume
名前
Numele de botez
Nume
名字
Numele de familie
Data naşterii
誕生日
Data şi anul naşterii aplicantului
Locul naşterii
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Naţionalitate
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stare civilă
配偶者の有無
Starea civilă a aplicantului
Necăsătorit
独身
Când persoana nu este căsătorită
Căsătorit
既婚
Când persoana este căsătorită
Văduv
独身
Când persoana este văduvă
Adresa
現住所
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
電話番号
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
メールアドレス
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
ウェブサイト
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
小学校
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gimnaziu
中学校
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
高等学校
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Colegiu (la noi facultate)
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
幼児学校
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Grădiniţa (echivalent)
小学校
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Ciclul primar
中学校
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gimnaziu
シックス・フォーム・カレッジ
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
大学
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitate
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiență de lucru la...
・・・・で働いた経験があります。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Internship/practică la...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Voluntariat la...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Cunoștințe PC.
パソコンを使いこなせます。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD/ CAMの知識
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
・・・・の免許を保有しています。
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere