Rusă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prenume
Имя
Numele de botez
Nume
Фамилия
Numele de familie
Data naşterii
Дата рождения
Data şi anul naşterii aplicantului
Locul naşterii
Место рождения
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Naţionalitate
Гражданство
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stare civilă
Семейное положение
Starea civilă a aplicantului
Necăsătorit
холост/незамужем
Când persoana nu este căsătorită
Căsătorit
Женат/замужем
Când persoana este căsătorită
Văduv
Вдовец/вдова
Când persoana este văduvă
Adresa
Адрес
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Телефон
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Сайт
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Начальная школа
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gimnaziu
Средняя школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Старшая школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Colegiu (la noi facultate)
университетский колледж
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Ясли
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Grădiniţa (echivalent)
Детский сад
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Ciclul primar
Начальная школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gimnaziu
Средняя школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Техникум/лицей
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitate
Университет
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiență de lucru la...
Опыт работы в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Internship/practică la...
Стажировка в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Voluntariat la...
Волонтерская практика в ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Хорошо владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Свободно владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Cunoștințe PC.
Со знанием компьютера
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere