Spaniolă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prenume
Primer nombre
Numele de botez
Nume
Apellido
Numele de familie
Data naşterii
Fecha de nacimiento
Data şi anul naşterii aplicantului
Locul naşterii
Lugar de nacimiento
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Naţionalitate
Nacionalidad
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stare civilă
Estado civil
Starea civilă a aplicantului
Necăsătorit
Soltero(a)
Când persoana nu este căsătorită
Căsătorit
Casado(a)
Când persoana este căsătorită
Văduv
Viudo(a)
Când persoana este văduvă
Adresa
Dirección
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Teléfono
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Página Web
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Escuela Primaria
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gimnaziu
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Secundaria
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Colegiu (la noi facultate)
Universidad
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Grădiniţa (echivalent)
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Ciclul primar
Escuela Secundaria
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gimnaziu
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Universidad
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitate
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiență de lucru la...
Experiencia laboral en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Internship/practică la...
Pasantía en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Voluntariat la...
Trabajo voluntario en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Buena comprensión oral y escrita de...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Fluidez oral y escrita en...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Cunoștințe PC.
Conocimientos de informática
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere