Thailandeză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prenume
ชื่อขึ้นต้น
Numele de botez
Nume
นามสกุล
Numele de familie
Data naşterii
วันเกิด
Data şi anul naşterii aplicantului
Locul naşterii
สถานที่เกิด
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Naţionalitate
สัญชาติ
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stare civilă
สถานะแต่งงาน
Starea civilă a aplicantului
Necăsătorit
โสด
Când persoana nu este căsătorită
Căsătorit
แต่งงานแล้ว
Când persoana este căsătorită
Văduv
เป็นหม้าย
Când persoana este văduvă
Adresa
ที่อยู่
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
อีเมล
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
เว็บไซต์
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
โรงเรียนประถม
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gimnaziu
โรงเรียนมัธยมต้น
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
โรงเรียนมัธยมปลาย
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Colegiu (la noi facultate)
มหาวิทยาลัย
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
โรงเรียนสอนทารก
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Grădiniţa (echivalent)
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Ciclul primar
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gimnaziu
การศึกษาสายวิชาชีพ
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
มหาวิทยาลัย
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitate
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiență de lucru la...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Internship/practică la...
การฝึกงานที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Voluntariat la...
งานอาสาสมัครที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Cunoștințe PC.
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Bună stăpânire a CAD/CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere