Turcă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prenume
Ad
Numele de botez
Nume
Soyad
Numele de familie
Data naşterii
Doğum Tarihi
Data şi anul naşterii aplicantului
Locul naşterii
Doğum Yeri
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Naţionalitate
Tabiyeti
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stare civilă
Medeni Hali
Starea civilă a aplicantului
Necăsătorit
Bekar
Când persoana nu este căsătorită
Căsătorit
Evli
Când persoana este căsătorită
Văduv
Dul
Când persoana este văduvă
Adresa
Adres
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
E-Posta
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Web sitesi
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
İlkokul
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gimnaziu
Ortaokul
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Lise
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Colegiu (la noi facultate)
Kolej
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Kreş
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Grădiniţa (echivalent)
Ana Okulu
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Ciclul primar
İlkokul
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gimnaziu
Ortaokul
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Kolej
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitate
Üniversite
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiență de lucru la...
... konusunda tecrübeli
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Internship/practică la...
...'da stajyerlik
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Voluntariat la...
...'da gönüllü çalışma
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Cunoștințe PC.
Bilgisayar konusunda yetkin
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere