Chineză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Имя
名字
Numele de botez
Фамилия
Numele de familie
Дата рождения
生日
Data şi anul naşterii aplicantului
Место рождения
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Гражданство
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Семейное положение
婚姻状况
Starea civilă a aplicantului
холост/незамужем
单身
Când persoana nu este căsătorită
Женат/замужем
已婚
Când persoana este căsătorită
Вдовец/вдова
丧偶
Când persoana este văduvă
Адрес
地址
Adresa curentă a aplicantului
Телефон
电话
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
电子邮箱
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Сайт
网址
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Начальная школа
小学
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Средняя школа
初中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Старшая школа
高中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
университетский колледж
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Ясли
托儿所
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Детский сад
幼儿学校
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Начальная школа
小学
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Средняя школа
中学
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Техникум/лицей
高等中学
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Университет
大学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Опыт работы в...
在...的工作经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Стажировка в...
在...的实习经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Волонтерская практика в ...
在...的志愿者服务工作
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Хорошо владею (устный, письменный)
良好的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Свободно владею (устный, письменный)
流利的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Со знанием компьютера
通晓计算机技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
出色的交流/谈判/表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Со знанием CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
目前持有...驾驶执照
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere