Coreeană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Имя
이름
Numele de botez
Фамилия
Numele de familie
Дата рождения
생년월일
Data şi anul naşterii aplicantului
Место рождения
출생지
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Гражданство
국적
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Семейное положение
결혼 여부
Starea civilă a aplicantului
холост/незамужем
미혼
Când persoana nu este căsătorită
Женат/замужем
기혼
Când persoana este căsătorită
Вдовец/вдова
미망인
Când persoana este văduvă
Адрес
주소
Adresa curentă a aplicantului
Телефон
전화
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
이메일 (E mail)
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Сайт
웹 사이트
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Начальная школа
초등학교
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Средняя школа
중학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Старшая школа
고등학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
университетский колледж
대학교
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Ясли
유아 학교
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Детский сад
초등학교
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Начальная школа
중등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Средняя школа
식스-폼 컬리지
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Техникум/лицей
대학교
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Университет
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Опыт работы в...
...에서의 업무 경력
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Стажировка в...
...에서 인턴쉽
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Волонтерская практика в ...
..에서의 봉사활동
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Хорошо владею (устный, письменный)
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Свободно владею (устный, письменный)
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Со знанием компьютера
컴퓨터 사용 능력이 있는
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Со знанием CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
현재 ... 면허증 소지자
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere