Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Имя
First Name
Numele de botez
Фамилия
Surname
Numele de familie
Дата рождения
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
Место рождения
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Гражданство
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Семейное положение
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
холост/незамужем
Single
Când persoana nu este căsătorită
Женат/замужем
Married
Când persoana este căsătorită
Вдовец/вдова
Widowed
Când persoana este văduvă
Адрес
Address
Adresa curentă a aplicantului
Телефон
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Сайт
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Начальная школа
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Средняя школа
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Старшая школа
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
университетский колледж
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Ясли
Infant School
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Детский сад
Junior School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Начальная школа
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Средняя школа
Sixth-Form College
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Техникум/лицей
University
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Университет
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Опыт работы в...
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Стажировка в...
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Волонтерская практика в ...
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Хорошо владею (устный, письменный)
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Свободно владею (устный, письменный)
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Со знанием компьютера
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Со знанием CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere