Franceză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Имя
Prénom
Numele de botez
Фамилия
Nom de famille
Numele de familie
Дата рождения
Date de naissance
Data şi anul naşterii aplicantului
Место рождения
Lieu de naissance
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Гражданство
Nationalité
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Семейное положение
Statut marital
Starea civilă a aplicantului
холост/незамужем
Célibataire
Când persoana nu este căsătorită
Женат/замужем
Marié(e)
Când persoana este căsătorită
Вдовец/вдова
Veuf / veuve
Când persoana este văduvă
Адрес
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
Телефон
Téléphone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
Courriel
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Сайт
Site internet
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Начальная школа
École primaire
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Средняя школа
Collège
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Старшая школа
Lycée
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
университетский колледж
Université
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Ясли
Classe préparatoire
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Детский сад
École primaire
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Начальная школа
Collège
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Средняя школа
Lycée
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Техникум/лицей
Université
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Университет
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Опыт работы в...
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Стажировка в...
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Волонтерская практика в ...
Volontariat chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Хорошо владею (устный, письменный)
... lu, écrit, parlé
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Свободно владею (устный, письменный)
... lu, écrit, parlé couramment
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Со знанием компьютера
Initié à l'informatique
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Со знанием CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Titulaire du permis B
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere