Greacă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Имя
Όνομα
Numele de botez
Фамилия
Επίθετο
Numele de familie
Дата рождения
Ημερομηνία γέννησης
Data şi anul naşterii aplicantului
Место рождения
Τόπος Γέννησης
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Гражданство
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Семейное положение
Οικογενειακή Κατάσταση
Starea civilă a aplicantului
холост/незамужем
Ελεύθερος/η
Când persoana nu este căsătorită
Женат/замужем
Παντρεμένος/η
Când persoana este căsătorită
Вдовец/вдова
χήρος/α
Când persoana este văduvă
Адрес
Διεύθυνση
Adresa curentă a aplicantului
Телефон
Τηλέφωνο
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Сайт
Ιστοσελίδα
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Начальная школа
Δημοτικό Σχολείο
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Средняя школа
Γυμνάσιο
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Старшая школа
Λύκειο
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
университетский колледж
Πανεπιστήμιο
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Ясли
Νηπιαγωγείο
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Детский сад
Νηπιαγωγείο
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Начальная школа
Δημοτικό Σχολείο
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Средняя школа
Γυμνάσιο
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Техникум/лицей
Λύκειο
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Университет
Πανεπιστήμιο
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Опыт работы в...
Εργασιακή εμπειρία για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Стажировка в...
Πρακτική άσκηση για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Волонтерская практика в ...
Εθελοντική εργασία για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Хорошо владею (устный, письменный)
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Свободно владею (устный, письменный)
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Со знанием компьютера
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Со знанием CAD / CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Άδεια οδήγησης τύπου...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere