Italiană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Имя
Nome
Numele de botez
Фамилия
Cognome
Numele de familie
Дата рождения
Data di nascita
Data şi anul naşterii aplicantului
Место рождения
Luogo di nascita
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Гражданство
Nazionalità
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Семейное положение
Stato Civile
Starea civilă a aplicantului
холост/незамужем
Celibe (m) / Nubile (f)
Când persoana nu este căsătorită
Женат/замужем
Coniugato/a
Când persoana este căsătorită
Вдовец/вдова
Vedovo/a
Când persoana este văduvă
Адрес
Indirizzo
Adresa curentă a aplicantului
Телефон
Telefono
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Сайт
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Начальная школа
Scuola Elementare
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Средняя школа
Scuola Media
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Старшая школа
Scuola Media Superiore
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
университетский колледж
Università
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Ясли
Asilo (solo in UK)
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Детский сад
Scuola Elementare (solo in UK)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Начальная школа
Scuola Secondaria
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Средняя школа
Scuola Superiore (solo in UK)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Техникум/лицей
Università
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Университет
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Опыт работы в...
Esperienze lavorative presso...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Стажировка в...
Stagista presso...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Волонтерская практика в ...
Lavoro come volontario...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Хорошо владею (устный, письменный)
Comprensione orale e scritta buona in...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Свободно владею (устный, письменный)
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Со знанием компьютера
Conoscenze informatiche buone
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Со знанием CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Licenza / Patente di guida tipo...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere