Japoneză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Имя
名前
Numele de botez
Фамилия
名字
Numele de familie
Дата рождения
誕生日
Data şi anul naşterii aplicantului
Место рождения
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Гражданство
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Семейное положение
配偶者の有無
Starea civilă a aplicantului
холост/незамужем
独身
Când persoana nu este căsătorită
Женат/замужем
既婚
Când persoana este căsătorită
Вдовец/вдова
独身
Când persoana este văduvă
Адрес
現住所
Adresa curentă a aplicantului
Телефон
電話番号
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
メールアドレス
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Сайт
ウェブサイト
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Начальная школа
小学校
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Средняя школа
中学校
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Старшая школа
高等学校
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
университетский колледж
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Ясли
幼児学校
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Детский сад
小学校
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Начальная школа
中学校
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Средняя школа
シックス・フォーム・カレッジ
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Техникум/лицей
大学
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Университет
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Опыт работы в...
・・・・で働いた経験があります。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Стажировка в...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Волонтерская практика в ...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Хорошо владею (устный, письменный)
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Свободно владею (устный, письменный)
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Со знанием компьютера
パソコンを使いこなせます。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Со знанием CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
・・・・の免許を保有しています。
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere