Portugheză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Имя
Primeiro Nome
Numele de botez
Фамилия
Sobrenome
Numele de familie
Дата рождения
Data de Nascimento
Data şi anul naşterii aplicantului
Место рождения
Local de Nascimento
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Гражданство
Nacionalidade
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Семейное положение
Estado civil
Starea civilă a aplicantului
холост/незамужем
Solteiro(a)
Când persoana nu este căsătorită
Женат/замужем
Casado(a)
Când persoana este căsătorită
Вдовец/вдова
Viúvo(a)
Când persoana este văduvă
Адрес
Endereço
Adresa curentă a aplicantului
Телефон
Telefone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Сайт
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Начальная школа
Ensino Fundamental
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Средняя школа
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Старшая школа
Ensino Médio
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
университетский колледж
Faculdade
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Ясли
Escola Infantil
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Детский сад
Ensino Fundamental
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Начальная школа
Ensino Médio
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Средняя школа
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Техникум/лицей
Universidade
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Университет
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Опыт работы в...
Experiência profissional em/ no /na...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Стажировка в...
Estágio em/ no /na...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Волонтерская практика в ...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Хорошо владею (устный, письменный)
Bom conhecimento da língua ....
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Свободно владею (устный, письменный)
Fluência em ....
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Со знанием компьютера
Conhecimento de informática
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Со знанием CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Carteira de motorista
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere