Turcă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Имя
Ad
Numele de botez
Фамилия
Soyad
Numele de familie
Дата рождения
Doğum Tarihi
Data şi anul naşterii aplicantului
Место рождения
Doğum Yeri
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Гражданство
Tabiyeti
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Семейное положение
Medeni Hali
Starea civilă a aplicantului
холост/незамужем
Bekar
Când persoana nu este căsătorită
Женат/замужем
Evli
Când persoana este căsătorită
Вдовец/вдова
Dul
Când persoana este văduvă
Адрес
Adres
Adresa curentă a aplicantului
Телефон
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
E-Posta
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Сайт
Web sitesi
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Начальная школа
İlkokul
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Средняя школа
Ortaokul
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Старшая школа
Lise
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
университетский колледж
Kolej
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Ясли
Kreş
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Детский сад
Ana Okulu
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Начальная школа
İlkokul
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Средняя школа
Ortaokul
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Техникум/лицей
Kolej
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Университет
Üniversite
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Опыт работы в...
... konusunda tecrübeli
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Стажировка в...
...'da stajyerlik
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Волонтерская практика в ...
...'da gönüllü çalışma
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Хорошо владею (устный, письменный)
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Свободно владею (устный, письменный)
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Со знанием компьютера
Bilgisayar konusunda yetkin
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Со знанием CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
... tipi sürücü belgesi sahibi
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere