Cehă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
Křestní jméno
Numele de botez
Apellido
Příjmení
Numele de familie
Fecha de nacimiento
Datum narození
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
Místo narození
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
Národnost
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
Rodinný stav
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
Svobodný(á)
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
Ženatý/Provdaná
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
Ovdovělý(á)
Când persoana este văduvă
Dirección
Adresa
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
Základní škola
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Základní škola, 2. stupeň
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
Střední škola
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
Vysoká škola
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Jesle
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Přípravná škola
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
Základní škola, 1. stupeň
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Střední škola
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
Vyšší střední škola
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
Pracovní zkušenost v ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
Stáž v...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
Dobrovolnická práce v...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
Dobrá znalost slovem i písmem
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
Plynulá znalost slovem i písmem
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
Počítačově gramotný
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Znalost CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Řidičský průkaz B
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere