Chineză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
名字
Numele de botez
Apellido
Numele de familie
Fecha de nacimiento
生日
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
婚姻状况
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
单身
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
已婚
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
丧偶
Când persoana este văduvă
Dirección
地址
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
电话
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
电子邮箱
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
网址
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
小学
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
初中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
高中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
托儿所
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
幼儿学校
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
小学
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
中学
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
高等中学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
在...的工作经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
在...的实习经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
在...的志愿者服务工作
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
良好的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
流利的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
通晓计算机技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
出色的交流/谈判/表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
目前持有...驾驶执照
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere