Coreeană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
이름
Numele de botez
Apellido
Numele de familie
Fecha de nacimiento
생년월일
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
출생지
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
국적
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
결혼 여부
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
미혼
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
기혼
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
미망인
Când persoana este văduvă
Dirección
주소
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
전화
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
이메일 (E mail)
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
웹 사이트
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
초등학교
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
중학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
고등학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
대학교
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
유아 학교
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
초등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
중등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
식스-폼 컬리지
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
대학교
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
...에서의 업무 경력
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
...에서 인턴쉽
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
..에서의 봉사활동
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
컴퓨터 사용 능력이 있는
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
현재 ... 면허증 소지자
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere