Franceză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
Prénom
Numele de botez
Apellido
Nom de famille
Numele de familie
Fecha de nacimiento
Date de naissance
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
Lieu de naissance
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
Nationalité
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
Statut marital
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
Célibataire
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
Marié(e)
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
Veuf / veuve
Când persoana este văduvă
Dirección
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
Téléphone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
Courriel
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
Site internet
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
École primaire
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Collège
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
Lycée
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
Université
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Classe préparatoire
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
École primaire
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
Collège
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Lycée
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
Université
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
Volontariat chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
... lu, écrit, parlé
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
... lu, écrit, parlé couramment
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
Initié à l'informatique
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Titulaire du permis B
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere