Greacă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
Όνομα
Numele de botez
Apellido
Επίθετο
Numele de familie
Fecha de nacimiento
Ημερομηνία γέννησης
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
Τόπος Γέννησης
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
Οικογενειακή Κατάσταση
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
Ελεύθερος/η
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
Παντρεμένος/η
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
χήρος/α
Când persoana este văduvă
Dirección
Διεύθυνση
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
Τηλέφωνο
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
Ιστοσελίδα
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
Δημοτικό Σχολείο
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Γυμνάσιο
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
Λύκειο
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
Πανεπιστήμιο
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Νηπιαγωγείο
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Νηπιαγωγείο
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
Δημοτικό Σχολείο
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Γυμνάσιο
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
Λύκειο
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
Εργασιακή εμπειρία για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
Πρακτική άσκηση για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
Εθελοντική εργασία για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Άδεια οδήγησης τύπου...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere