Italiană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
Nome
Numele de botez
Apellido
Cognome
Numele de familie
Fecha de nacimiento
Data di nascita
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
Luogo di nascita
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
Nazionalità
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
Stato Civile
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
Celibe (m) / Nubile (f)
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
Coniugato/a
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
Vedovo/a
Când persoana este văduvă
Dirección
Indirizzo
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
Telefono
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
Scuola Elementare
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Scuola Media
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
Scuola Media Superiore
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
Università
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Asilo (solo in UK)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Scuola Elementare (solo in UK)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
Scuola Secondaria
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Scuola Superiore (solo in UK)
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
Università
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
Esperienze lavorative presso...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
Stagista presso...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
Lavoro come volontario...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
Comprensione orale e scritta buona in...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
Conoscenze informatiche buone
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Licenza / Patente di guida tipo...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere