Japoneză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
名前
Numele de botez
Apellido
名字
Numele de familie
Fecha de nacimiento
誕生日
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
配偶者の有無
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
独身
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
既婚
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
独身
Când persoana este văduvă
Dirección
現住所
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
電話番号
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
メールアドレス
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
ウェブサイト
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
小学校
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
中学校
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
高等学校
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
幼児学校
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
小学校
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
中学校
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
シックス・フォーム・カレッジ
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
大学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
・・・・で働いた経験があります。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
パソコンを使いこなせます。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
・・・・の免許を保有しています。
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere