Olandeză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
Voornaam
Numele de botez
Apellido
Achternaam
Numele de familie
Fecha de nacimiento
Geboortedatum
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
Geboorteplaats
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
Nationaliteit
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
Burgerlijke staat
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
Ongehuwd
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
Gehuwd
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
Weduwe/Weduwnaar
Când persoana este văduvă
Dirección
Adres
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
Telefoon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
Basisschool
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Junior highschool
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
Middelbare school
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
Hoger onderwijs
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Kleuterschool
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Basisschool
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
Middelbare school
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Sixth-Form College
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
Universiteit
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
Werkervaring bij ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
Stage bij ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
Vrijwilligerswerk bij ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
Goede computervaardigheden
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Kennis van CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Rijbewijs categorie ...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere