Română | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
Prenume
Numele de botez
Apellido
Nume
Numele de familie
Fecha de nacimiento
Data naşterii
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
Locul naşterii
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
Naţionalitate
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
Stare civilă
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
Necăsătorit
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
Căsătorit
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
Văduv
Când persoana este văduvă
Dirección
Adresa
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnaziu
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
Colegiu (la noi facultate)
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Grădiniţa (echivalent)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
Ciclul primar
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Gimnaziu
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
Experiență de lucru la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
Internship/practică la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
Voluntariat la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
Cunoștințe PC.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere