Rusă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
Имя
Numele de botez
Apellido
Фамилия
Numele de familie
Fecha de nacimiento
Дата рождения
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
Место рождения
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
Гражданство
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
Семейное положение
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
холост/незамужем
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
Женат/замужем
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
Вдовец/вдова
Când persoana este văduvă
Dirección
Адрес
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
Телефон
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
Сайт
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
Начальная школа
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Средняя школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
Старшая школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
университетский колледж
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Ясли
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Детский сад
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
Начальная школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Средняя школа
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
Техникум/лицей
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
Опыт работы в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
Стажировка в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
Волонтерская практика в ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
Хорошо владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
Свободно владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
Со знанием компьютера
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere