Suedeză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
Förnamn
Numele de botez
Apellido
Efternamn
Numele de familie
Fecha de nacimiento
Födelsetid
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
Födelseort
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
Nationalitet
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
Civilstånd
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
Ogift
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
Gift
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
Änkling/Änka
Când persoana este văduvă
Dirección
adressen
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
E-post
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
Hemsida
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
Grundskola
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Grundskola (mellanstadiet)
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
Gymnasiet
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
Högskola/Universitet
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Dagis
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Förskola
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
Grundskola
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Gymnasiet
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
Skola för elever i sixth form
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
Praktikplats hos ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
Volontärarbete i ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
Skriver och talar ... flytande
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
Datakunnig
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Erfarenhet av CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Jag besitter ett ...-körkort.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere