Thailandeză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Primer nombre
ชื่อขึ้นต้น
Numele de botez
Apellido
นามสกุล
Numele de familie
Fecha de nacimiento
วันเกิด
Data şi anul naşterii aplicantului
Lugar de nacimiento
สถานที่เกิด
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nacionalidad
สัญชาติ
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Estado civil
สถานะแต่งงาน
Starea civilă a aplicantului
Soltero(a)
โสด
Când persoana nu este căsătorită
Casado(a)
แต่งงานแล้ว
Când persoana este căsătorită
Viudo(a)
เป็นหม้าย
Când persoana este văduvă
Dirección
ที่อยู่
Adresa curentă a aplicantului
Teléfono
หมายเลขโทรศัพท์
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
อีเมล
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Página Web
เว็บไซต์
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Escuela Primaria
โรงเรียนประถม
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Escuela para niños entre 13 y 16 años
โรงเรียนมัธยมต้น
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Secundaria
โรงเรียนมัธยมปลาย
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universidad
มหาวิทยาลัย
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
โรงเรียนสอนทารก
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Escuela Secundaria
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
การศึกษาสายวิชาชีพ
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universidad
มหาวิทยาลัย
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Experiencia laboral en...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Pasantía en...
การฝึกงานที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Trabajo voluntario en...
งานอาสาสมัครที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Buena comprensión oral y escrita de...
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluidez oral y escrita en...
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conocimientos de informática
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarizado(a) con CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere