Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Förnamn
First Name
Numele de botez
Efternamn
Surname
Numele de familie
Födelsetid
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
Födelseort
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalitet
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Civilstånd
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
Ogift
Single
Când persoana nu este căsătorită
Gift
Married
Când persoana este căsătorită
Änkling/Änka
Widowed
Când persoana este văduvă
adressen
Address
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-post
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Hemsida
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Grundskola
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Grundskola (mellanstadiet)
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Gymnasiet
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Högskola/Universitet
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Dagis
Infant School
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Förskola
Junior School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Grundskola
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gymnasiet
Sixth-Form College
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Skola för elever i sixth form
University
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitet
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikplats hos ...
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontärarbete i ...
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Skriver och talar ... flytande
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Datakunnig
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Erfarenhet av CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Jag besitter ett ...-körkort.
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere