Germană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Förnamn
Vorname
Numele de botez
Efternamn
Nachname
Numele de familie
Födelsetid
Geburtsdatum
Data şi anul naşterii aplicantului
Födelseort
Geburtsort
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalitet
Staatsangehörigkeit
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Civilstånd
Familienstand
Starea civilă a aplicantului
Ogift
ledig
Când persoana nu este căsătorită
Gift
verheiratet
Când persoana este căsătorită
Änkling/Änka
verwitwet
Când persoana este văduvă
adressen
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-post
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Hemsida
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Grundskola
Grundschule
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Grundskola (mellanstadiet)
Mittelstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Gymnasiet
Oberstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Högskola/Universitet
Hochschule
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Dagis
Vorschule
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Förskola
Grundschule
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Grundskola
weiterführende Schule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gymnasiet
Oberstufenkolleg
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Skola för elever i sixth form
Universität
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitet
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Arbeitserfahrung bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikplats hos ...
Praktikum bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontärarbete i ...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Skriver och talar ... flytande
... fließend in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Datakunnig
gute Computer-Kenntnisse
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Erfarenhet av CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Jag besitter ett ...-körkort.
Führerschein Klasse...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere