Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

ชื่อขึ้นต้น
First Name
Numele de botez
นามสกุล
Surname
Numele de familie
วันเกิด
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
สถานที่เกิด
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
สัญชาติ
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
สถานะแต่งงาน
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
โสด
Single
Când persoana nu este căsătorită
แต่งงานแล้ว
Married
Când persoana este căsătorită
เป็นหม้าย
Widowed
Când persoana este văduvă
ที่อยู่
Address
Adresa curentă a aplicantului
หมายเลขโทรศัพท์
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
อีเมล
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
เว็บไซต์
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
โรงเรียนประถม
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
โรงเรียนมัธยมต้น
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
โรงเรียนมัธยมปลาย
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
มหาวิทยาลัย
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
โรงเรียนสอนทารก
Infant School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Junior School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
การศึกษาสายวิชาชีพ
Sixth-Form College
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
มหาวิทยาลัย
University
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
การฝึกงานที่...
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
งานอาสาสมัครที่...
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere