Franceză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

ชื่อขึ้นต้น
Prénom
Numele de botez
นามสกุล
Nom de famille
Numele de familie
วันเกิด
Date de naissance
Data şi anul naşterii aplicantului
สถานที่เกิด
Lieu de naissance
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
สัญชาติ
Nationalité
Ţara în care aplicantul s-a născut.
สถานะแต่งงาน
Statut marital
Starea civilă a aplicantului
โสด
Célibataire
Când persoana nu este căsătorită
แต่งงานแล้ว
Marié(e)
Când persoana este căsătorită
เป็นหม้าย
Veuf / veuve
Când persoana este văduvă
ที่อยู่
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
หมายเลขโทรศัพท์
Téléphone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
อีเมล
Courriel
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
เว็บไซต์
Site internet
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
โรงเรียนประถม
École primaire
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
โรงเรียนมัธยมต้น
Collège
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
โรงเรียนมัธยมปลาย
Lycée
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
มหาวิทยาลัย
Université
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
โรงเรียนสอนทารก
Classe préparatoire
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
École primaire
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Collège
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
การศึกษาสายวิชาชีพ
Lycée
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
มหาวิทยาลัย
Université
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
การฝึกงานที่...
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
งานอาสาสมัครที่...
Volontariat chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
... lu, écrit, parlé
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
... lu, écrit, parlé couramment
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Initié à l'informatique
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Titulaire du permis B
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere