Germană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

ชื่อขึ้นต้น
Vorname
Numele de botez
นามสกุล
Nachname
Numele de familie
วันเกิด
Geburtsdatum
Data şi anul naşterii aplicantului
สถานที่เกิด
Geburtsort
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
สัญชาติ
Staatsangehörigkeit
Ţara în care aplicantul s-a născut.
สถานะแต่งงาน
Familienstand
Starea civilă a aplicantului
โสด
ledig
Când persoana nu este căsătorită
แต่งงานแล้ว
verheiratet
Când persoana este căsătorită
เป็นหม้าย
verwitwet
Când persoana este văduvă
ที่อยู่
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
หมายเลขโทรศัพท์
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
อีเมล
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
เว็บไซต์
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
โรงเรียนประถม
Grundschule
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
โรงเรียนมัธยมต้น
Mittelstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
โรงเรียนมัธยมปลาย
Oberstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
มหาวิทยาลัย
Hochschule
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
โรงเรียนสอนทารก
Vorschule
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Grundschule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
โรงเรียนมัธยมศึกษา
weiterführende Schule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
การศึกษาสายวิชาชีพ
Oberstufenkolleg
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
มหาวิทยาลัย
Universität
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Arbeitserfahrung bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
การฝึกงานที่...
Praktikum bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
งานอาสาสมัครที่...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
... fließend in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
gute Computer-Kenntnisse
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Führerschein Klasse...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere