Chineză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Ad
名字
Numele de botez
Soyad
Numele de familie
Doğum Tarihi
生日
Data şi anul naşterii aplicantului
Doğum Yeri
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Tabiyeti
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Medeni Hali
婚姻状况
Starea civilă a aplicantului
Bekar
单身
Când persoana nu este căsătorită
Evli
已婚
Când persoana este căsătorită
Dul
丧偶
Când persoana este văduvă
Adres
地址
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
电话
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Posta
电子邮箱
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Web sitesi
网址
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
İlkokul
小学
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Ortaokul
初中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lise
高中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Kolej
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Kreş
托儿所
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Ana Okulu
幼儿学校
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
İlkokul
小学
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Ortaokul
中学
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Kolej
高等中学
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Üniversite
大学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
... konusunda tecrübeli
在...的工作经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
...'da stajyerlik
在...的实习经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
...'da gönüllü çalışma
在...的志愿者服务工作
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
良好的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
流利的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Bilgisayar konusunda yetkin
通晓计算机技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
出色的交流/谈判/表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD / CAM ile aşinalık
熟悉CAD/CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
... tipi sürücü belgesi sahibi
目前持有...驾驶执照
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere