Coreeană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Ad
이름
Numele de botez
Soyad
Numele de familie
Doğum Tarihi
생년월일
Data şi anul naşterii aplicantului
Doğum Yeri
출생지
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Tabiyeti
국적
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Medeni Hali
결혼 여부
Starea civilă a aplicantului
Bekar
미혼
Când persoana nu este căsătorită
Evli
기혼
Când persoana este căsătorită
Dul
미망인
Când persoana este văduvă
Adres
주소
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
전화
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Posta
이메일 (E mail)
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Web sitesi
웹 사이트
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
İlkokul
초등학교
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Ortaokul
중학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lise
고등학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Kolej
대학교
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Kreş
유아 학교
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Ana Okulu
초등학교
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
İlkokul
중등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Ortaokul
식스-폼 컬리지
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Kolej
대학교
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Üniversite
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
... konusunda tecrübeli
...에서의 업무 경력
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
...'da stajyerlik
...에서 인턴쉽
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
...'da gönüllü çalışma
..에서의 봉사활동
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Bilgisayar konusunda yetkin
컴퓨터 사용 능력이 있는
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD / CAM ile aşinalık
CAD/ CAM 사용 능력
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
... tipi sürücü belgesi sahibi
현재 ... 면허증 소지자
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere