Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Ad
First Name
Numele de botez
Soyad
Surname
Numele de familie
Doğum Tarihi
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
Doğum Yeri
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Tabiyeti
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Medeni Hali
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
Bekar
Single
Când persoana nu este căsătorită
Evli
Married
Când persoana este căsătorită
Dul
Widowed
Când persoana este văduvă
Adres
Address
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Posta
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Web sitesi
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
İlkokul
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Ortaokul
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lise
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Kolej
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Kreş
Infant School
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Ana Okulu
Junior School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
İlkokul
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Ortaokul
Sixth-Form College
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Kolej
University
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Üniversite
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
... konusunda tecrübeli
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
...'da stajyerlik
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
...'da gönüllü çalışma
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Bilgisayar konusunda yetkin
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere