Franceză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Ad
Prénom
Numele de botez
Soyad
Nom de famille
Numele de familie
Doğum Tarihi
Date de naissance
Data şi anul naşterii aplicantului
Doğum Yeri
Lieu de naissance
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Tabiyeti
Nationalité
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Medeni Hali
Statut marital
Starea civilă a aplicantului
Bekar
Célibataire
Când persoana nu este căsătorită
Evli
Marié(e)
Când persoana este căsătorită
Dul
Veuf / veuve
Când persoana este văduvă
Adres
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Téléphone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Posta
Courriel
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Web sitesi
Site internet
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
İlkokul
École primaire
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Ortaokul
Collège
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lise
Lycée
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Kolej
Université
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Kreş
Classe préparatoire
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Ana Okulu
École primaire
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
İlkokul
Collège
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Ortaokul
Lycée
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Kolej
Université
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Üniversite
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
... konusunda tecrübeli
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
...'da stajyerlik
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
...'da gönüllü çalışma
Volontariat chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
... lu, écrit, parlé
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
... lu, écrit, parlé couramment
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Bilgisayar konusunda yetkin
Initié à l'informatique
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarisé avec DAO /CFAO
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Titulaire du permis B
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere