Rusă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Ad
Имя
Numele de botez
Soyad
Фамилия
Numele de familie
Doğum Tarihi
Дата рождения
Data şi anul naşterii aplicantului
Doğum Yeri
Место рождения
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Tabiyeti
Гражданство
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Medeni Hali
Семейное положение
Starea civilă a aplicantului
Bekar
холост/незамужем
Când persoana nu este căsătorită
Evli
Женат/замужем
Când persoana este căsătorită
Dul
Вдовец/вдова
Când persoana este văduvă
Adres
Адрес
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Телефон
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Posta
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Web sitesi
Сайт
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
İlkokul
Начальная школа
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Ortaokul
Средняя школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lise
Старшая школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Kolej
университетский колледж
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Kreş
Ясли
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Ana Okulu
Детский сад
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
İlkokul
Начальная школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Ortaokul
Средняя школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Kolej
Техникум/лицей
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Üniversite
Университет
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
... konusunda tecrübeli
Опыт работы в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
...'da stajyerlik
Стажировка в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
...'da gönüllü çalışma
Волонтерская практика в ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Хорошо владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Свободно владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Bilgisayar konusunda yetkin
Со знанием компьютера
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD / CAM ile aşinalık
Со знанием CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere