Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Vážený pane,
尊敬的先生,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
我想申请...一职
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
我对此工作很感兴趣,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
我想为您工作,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Moje silné stránky jsou...
我的强项是...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
我很适合这个职位,因为...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Moje oblast odborných znalostí je...
我的专长是…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
即使在压力下我也能保持高标准。
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
我的母语是...,但我也会说...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Mám výbornou znalost...
我熟练掌握...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Mám znalost...
我能用...语进行工作交流
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Mám... roky/let zkušeností z práce...
我在...领域有...年工作经验
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
我是...的熟练使用者
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Výborné komunikační schopnosti
出色的沟通技能
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Dedukce
演绎推理能力
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logické myšlení
逻辑性思考
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytické schopnosti
分析技能
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Dobré interpersonální schopnosti
良好的人际交往技能
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Vyjednávací schopnosti
谈判技能
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Prezentační dovednosti
观点陈述能力
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Můj životopis naleznete v příloze.
附件中含有我的个人简历。
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Ohledně referencí se obraťte na...
可以从...处获得推荐信
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
我可以在...的时候接受面试
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
S pozdravem,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
S pozdravem,
此致
敬礼
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
S úctou,
肃然至上
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.