Engleză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Pentru a arăta atributele tale cheie
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Dedukce
Deductive reasoning
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logické myšlení
Logical thinking
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytické schopnosti
Analytical skills
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Prezentační dovednosti
Presentation skills
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
S pozdravem,
Yours sincerely,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
S úctou,
Respectfully yours,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.