Germană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Moje silné stránky jsou...
Zu meinen Stärken zählen...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Moje oblast odborných znalostí je...
Mein Fachgebiet ist...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Mám výbornou znalost...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Mám znalost...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Výborné komunikační schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Dedukce
schlussfolgerndes Denken
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logické myšlení
logisches Denken
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytické schopnosti
analytische Fähigkeiten
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Dobré interpersonální schopnosti
hohe soziale Kompetenz
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Vyjednávací schopnosti
Verhandlungsgeschick
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Prezentační dovednosti
Präsentationsfähigkeiten
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Můj životopis naleznete v příloze.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Ohledně referencí se obraťte na...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
S úctou,
Hochachtungsvoll
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.