Suedeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Vážený pane,
Bäste herrn,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Vážená paní,
Bästa fru,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Moje silné stránky jsou...
Mina främsta styrkor är ...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Moje oblast odborných znalostí je...
Mitt kompetensområde är ...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Mám výbornou znalost...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Mám znalost...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jag är en erfaren användare av ...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Výborné komunikační schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Dedukce
God slutledningsförmåga
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logické myšlení
Logiskt tänkande
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytické schopnosti
Analytisk förmåga
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Dobré interpersonální schopnosti
Bra samarbetsförmåga
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Vyjednávací schopnosti
Bra förhandlingsteknik
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Prezentační dovednosti
Bra presentationsteknik
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Můj životopis naleznete v příloze.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Ohledně referencí se obraťte na...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
S pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
S úctou,
Vördsamt,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.