Engleză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

尊敬的先生,
Dear Sir,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
我看到您于...在...上登的招聘信息
I refer to your advertisement in…dated… .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
我想申请...一职
I would like to apply for the position of…
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

我对此工作很感兴趣,因为...
I am particularly interested in this job, as…
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
我想为您工作,因为...
I would like to work for you, in order to…
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
我的强项是...
My strengths are…
Pentru a arăta atributele tale cheie
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
我很适合这个职位,因为...
I would be well suited to the position because…
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
我的专长是…
My area of expertise is…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Whilst working at… I became highly competent in…
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
即使在压力下我也能保持高标准。
Even under pressure I can maintain high standards.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

我的母语是...,但我也会说...
My native language is…, but I can also speak…
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
我熟练掌握...
I have an excellent command of…
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
我能用...语进行工作交流
I have a working knowledge of…
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
我在...领域有...年工作经验
I have …years experience of working…
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
我是...的熟练使用者
I am an experienced user of…
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
我相信我是...和...技能的良好结合
I believe I possess the right combination of...and… .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
出色的沟通技能
Excellent communication skills
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
演绎推理能力
Deductive reasoning
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
逻辑性思考
Logical thinking
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
分析技能
Analytical skills
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
良好的人际交往技能
Good interpersonal skills
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
谈判技能
Negotiation skills
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
观点陈述能力
Presentation skills
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
附件中含有我的个人简历。
Please find my résumé / CV attached.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
I can supply references from…if required.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
可以从...处获得推荐信
References can be requested from…
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
我可以在...的时候接受面试
I am available for interview on…
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
此致
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
肃然至上
Respectfully yours,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
祝好
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.