Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

존경하는 관계자 분께
尊敬的先生,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
존경하는 관계자 분께
尊敬的女士,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
존경하는 관계자 분께
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
존경하는 관계자 분(들)께
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
존경하는 관계자 분(들)께
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
존경하는 김철수 님께
尊敬的史密斯先生,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
존경하는 김희연 님께
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
존경하는 김희연 님께
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
존경하는 김희연 님께
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
친애하는 최현우님께
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
...에 지원하고 싶습니다.
我想申请...一职
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
我对此工作很感兴趣,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
我想为您工作,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
저의 장점은 ... 입니다.
我的强项是...
Pentru a arăta atributele tale cheie
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
我很适合这个职位,因为...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
我的专长是…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
即使在压力下我也能保持高标准。
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
我的母语是...,但我也会说...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
我熟练掌握...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
我能用...语进行工作交流
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
我在...领域有...年工作经验
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
我是...的熟练使用者
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
我相信我是...和...技能的良好结合
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
出色的沟通技能
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
추론 이해 능력
演绎推理能力
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
논리적인 사고능력
逻辑性思考
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
분석 능력
分析技能
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
좋은 사교성
良好的人际交往技能
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
협정 능력
谈判技能
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
프리젠테이션 능력
观点陈述能力
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
附件中含有我的个人简历。
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
可以从...处获得推荐信
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
我可以在...的时候接受面试
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
... (이름) 드림
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... (이름) 드림
此致
敬礼
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
肃然至上
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
감사합니다. ...씨.
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.