Română | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

존경하는 관계자 분께
Stimate Domn,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
존경하는 관계자 분께
Stimată Doamnă,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
존경하는 관계자 분께
Stimate Domn/Doamnă,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
존경하는 관계자 분(들)께
Stimați Domni,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
존경하는 관계자 분(들)께
În atenția cui este interesat,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
존경하는 김철수 님께
Stimate Domnule Popescu,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
존경하는 김희연 님께
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
존경하는 김희연 님께
Stimată Domnișoară Popescu,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
존경하는 김희연 님께
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
친애하는 최현우님께
Dragă Andrei Popescu,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
...에 지원하고 싶습니다.
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
저의 장점은 ... 입니다.
Punctele mele forte sunt...
Pentru a arăta atributele tale cheie
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Domeniul meu de bază este...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Stăpânesc foarte bine...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Cunosc la nivel mediu...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Am...ani de experienţă în domeniul...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Sunt un utilizator experimentat de...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Abilităţi de comunicare excelente.
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
추론 이해 능력
Gândire deductivă.
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
논리적인 사고능력
Gândire logică.
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
분석 능력
Abilităţi analitice.
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
좋은 사교성
Abilităţi interpersonale bune.
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
협정 능력
Abilităţi de negociere
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
프리젠테이션 능력
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referinţele pot fi solicitate de la...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
... (이름) 드림
Cu stimă,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... (이름) 드림
Cu sinceritate,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Cu respect,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
감사합니다. ...씨.
Toate cele bune,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.