Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Mine styrker er...
我的强项是...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logisk tænkning
逻辑性思考
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytiske evner
分析技能
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Forhandlings evner
谈判技能
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Præsentations evner
观点陈述能力
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Med venlig hilsen
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Med respekt,
肃然至上
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Med venlig hilsen
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.